Informacje o oponach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009, od 1 maja 2021 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące oznaczeń prezentowanych na etykietach opon. Jest to część działań Unii Europejskiej na rzecz redukcji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu drogowego.

Nowa etykieta opon jest przejrzysta, jednolita i pozwala na łatwe porównywanie produktów przez Konsumenta. Dzięki nowej etykiecie Konsumenci mogą w łatwy sposób wybrać oszczędne opony, a tym samym przyczynić się do obniżenia zużycia paliwa i emisji w samochodzie. Oprócz tego Konsument może poznać przyczepność opon na mokrej nawierzchni, uzyskać informacje na temat poziomu hałasu, a tym samym pomóc zmniejszyć zanieczyszczenie hałasem w ruchu drogowym.

WZÓR NOWEJ ETYKIETY OPON


IDENTYFIKATOR TYPU OPONY


Unikalne oznaczenie, które jest przypisane do każdej opony. W tej sekcji znajdziemy informacje o producencie opony, nazwie handlowej oraz parametrach takich, jak np. rozmiar, indeksy nośności i prędkości.

KLASA EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ


Klasę efektywności paliwowej ustala się w przedziale od A (najniższe opory toczenia) do E (najwyższe opory toczenia). Pomiędzy kolejnymi klasami zużycie paliwa wzrasta o około 0,1 litra na 100 km jazdy. Dlatego zmniejszenie oporów toczenia opon ma bezpośredni wpływ na zużycie paliwa.

KLASA PRZYCZEPNOŚCI NA MOKREJ NAWIERZCHNI


Klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odnosi się do zdolności przylegania opony do jezdni pokrytej warstwą wody. Im lepsza przyczepność opon na mokrej nawierzchni, tym krótsza droga hamowania. Klasę ustalono w przedziale od A (najkrótsza droga hamowania) do E (najdłuższa droga hamowania). Przy prędkości 80 km/h różnica długości drogi hamowania między kolejnymi klasami wynosi od 3 do 7 metrów.

KLASA GŁOŚNOŚCI


Poziom hałasu generowanego przez oponę podzielono na trzy klasy: A (najniższy poziom hałasu), B i C (najwyższy poziom hałasu). Zewnętrzny hałas toczenia opony jest mierzony w decybelach, a dokładna informacja o pomiarze znajduje się na etykiecie.

PRZYCZEPNOŚĆ NA ŚNIEGU I LODZIE


Specjalne oznaczenie właściwości użytkowej opon, które są przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach ośnieżenia lub oblodzenia. Oznaczenie 3PMSF (3 szczytów i płatka śniegu) jest stosowane dla opon do użytku w trudnych warunkach śniegowych. Na oponach przystosowanych do użytku na oblodzonych powierzchniach znajduje się symbol przedstawiający lodowe sople. Powyższe symbole pojawiają się na etykiecie jedynie wtedy, gdy opony spełniają powyższe wymagania.

KOD QR


Kod QR umieszczony na etykiecie pozwala na łatwy dostęp do szczegółowych informacji znajdujących się w publicznej części bazy danych produktów EPRELL. Po zeskanowaniu kodu pojawi się link do strony zawierającej arkusze informacyjne.

STYL JAZDY MA WPŁYW NA ZUŻYCIE PALIWA

Wybór opon ma duży wpływ na bezpieczeństwo i ekologię (zużycie paliwa i emisję CO2), ale wiele zależy również od samego zachowania kierowcy. Dlatego rekomendujemy stosowanie łatwych i prostych zasad eko-jazdy, które skutecznie pomogą zmniejszyć zużycie paliwa: płynne przyspieszanie i wykorzystywanie pędu, korzystanie z systemu start/stop, hamowanie silnikiem, unikanie jazdy na biegu jałowym, jazda z przepisową prędkością oraz regularne sprawdzanie stanu ciśnienia w ogumieniu.

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA

Nowe rozporządzenie 2020/740 dotyczące etykiet opon weszło w życie 1 maja 2021 roku.

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA